02165960067

ساخت جرثقیل

شاهین سازه | مشاوره و ساخت انواع جرثقیل

جرثقیل دروازه اي – جرثقیل سقفي تك پل – جرثقیل سقفي جفت پل – جرثقیل بازوئي

انواع کابل جمع کن

نوع فنری آن جهت طول مسیر کوتاه و عمدتا برروی جرثقیل دروازه ای جهت برق رسانی به تجهیزات جانبی مانند مگنت و گرب به کار می رود و نوع موتوردار آن عمدتا در جرثقیل های دروازه ای جهت انتقال برق قدرت استفاده می گردد.

 

cable-reel