02165960067

ساخت جرثقیل

شاهین سازه | مشاوره و ساخت انواع جرثقیل

جرثقیل دروازه اي – جرثقیل سقفي تك پل – جرثقیل سقفي جفت پل – جرثقیل بازوئي

تعریف جرثقیل

جرثقیل چیست؟

جرثقیل (crane) ماشینی است که برای بلند کردن،پایین آوردن و جابه جایی افقی بار به کار برده میشود.

واژه ی Crane در زبان انگلیسی به علت شباهت ظاهری این گونه از ماشین ها با نوعی از پرندگان گردن دراز ماهی خوار،به این عنوان نامیده شده است.

اولین نمونه از جرثقیل های ساخته شده توسط بشر از جنس چوب و به نام Shaduf معروف بوده و در حدود چهار هزار سال پیش در مصر باستان برای جابه جایی آب از چاه به کار می رفت.

Shaduf شکل ۱.۱ از یک بازوی گردان،دو تکیه گاه عمودی و یک تکیه گاه افقی تشکیل می شد.در یک انتها وزنه تعادلی و در انتهای دیگر بازوی گردان آن،سطل آب قرار داشت.

1.1

 

 

 

 


شکل۱.۱

Shaduf