02165960067

ساخت جرثقیل

شاهین سازه | مشاوره و ساخت انواع جرثقیل

جرثقیل دروازه اي – جرثقیل سقفي تك پل – جرثقیل سقفي جفت پل – جرثقیل بازوئي

جرثقیل بازویی

جرثقیل بازویی وسیله ای مناسب جهت جابجایی مواد و قطعات در یک محدوده مدور با زاویه چرخش ۱۸۰ و یا ۳۶۰ درجه جهت استفاده داخل سالن ها و محوطه های سر پوشیده می باشد،زیرا:هزینه نگهداری جرثقیل بازویی بسیار اندک است.قابلیت دسترسی جرثقیل بازویی به تمام نقاط تحت پوشش را به صورت مستقل دارد.هزینه تعمیرات جرثقیل بازویی بسیار اندک است.هزینه مصرفی جرثقیل بازویی(مصرف انرژی)بسیار ناچیز است.استفاده از جرثقیل بازویی بسیار ساده و راحت بوده و مهارت خاصی نمیخواهد.

jib_cranes