02165960067

ساخت جرثقیل

شاهین سازه | مشاوره و ساخت انواع جرثقیل

جرثقیل دروازه اي – جرثقیل سقفي تك پل – جرثقیل سقفي جفت پل – جرثقیل بازوئي

جرثقیل بازویی

در این نوع جرثقیل ها ، بازوی جرثقیل قابلیت گردش دارد و در کارهایی که نیاز به سرعت و مانور بالا می باشد و در فضای محدود به کار برده می شوند

jib_cranes