02165960067

ساخت جرثقیل

شاهین سازه | مشاوره و ساخت انواع جرثقیل

جرثقیل دروازه اي – جرثقیل سقفي تك پل – جرثقیل سقفي جفت پل – جرثقیل بازوئي

جرثقیل دروازه ای

جرثقیلی است مشابه جرثقیل سقفی با این تفاوتکه پل و کالسکه آن جهت حمل بار بر روی دو یا چند پایه استوار می گردد و کل مجموعه روی ریلهای ثابت زمین حرکت می نماید.

crane25