02165960067

ساخت جرثقیل

شاهین سازه | مشاوره و ساخت انواع جرثقیل

جرثقیل دروازه اي – جرثقیل سقفي تك پل – جرثقیل سقفي جفت پل – جرثقیل بازوئي

جرثقیل سقفی تک پل

در ظرفیت های سبک تر کاربرد دارند،در این نوع جرثقیل ها بالابر وکالسکه به زیرپل آویز می گردد و از ظرفیت ۵ تن الی ۱۰تن قابل تولید می باشند.

single