02165960067

ساخت جرثقیل

شاهین سازه | مشاوره و ساخت انواع جرثقیل

جرثقیل دروازه اي – جرثقیل سقفي تك پل – جرثقیل سقفي جفت پل – جرثقیل بازوئي

جرثقیل نیمه دروازه ای

این نوع جرثقیل ها می توانند در سالن های سرپوشیده وفضای باز نصب می گردند.یک ریل حرکت طولی این جرثقیل بر روی سازه ی سالن و ریل دیگر بر روی کف قرار می گیرد و در محدوده ی  خاصی از یک سالن با دهانه ی بزرگ استفاده می شود.

Semi-Gantry-Crane-