02165960067

ساخت جرثقیل

شاهین سازه | مشاوره و ساخت انواع جرثقیل

جرثقیل دروازه اي – جرثقیل سقفي تك پل – جرثقیل سقفي جفت پل – جرثقیل بازوئي

جرثقیل چیست؟!

تعریف جرثقیل

جرثقیل به نوعی ماشین گفته می شود که به طناب، سیم بکسل و یا زنجیری مجهز است که برای بلند کردن، روی زمین گذاشتن و یا حمل اجسام سنگین از آن استفاده می شود. جرثقیل ها عموما برای بلند کردن اجسام بسیار سنگین و حمل آنها به مکانی دیگر مورد استفاده قرار میگریند. این ماشین از مجموعه ای از ماشین های ساده تشکیل شده است و این ماشین های ساده به آن قابلیت مکانیکی می دهند که می تواند اجسامی که از عهده ی انسانها خارج است را بلند کنند. جرثقیل ها معمولا در صنعت حمل و نقل و در راستای بار‌گیری و یا تخلیه ی بار نیز مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین در صنعت ساخت و ساز برای جابجایی مواد و در صنایع تولیدی برای جمع کردن یا اسمبل تجهیزات سنگین از جرثقیل ها استفاده می شود