02165960067

ساخت جرثقیل

شاهین سازه | مشاوره و ساخت انواع جرثقیل

جرثقیل دروازه اي – جرثقیل سقفي تك پل – جرثقیل سقفي جفت پل – جرثقیل بازوئي

ساخت انواع کلگی

راهبرها یا کلگی ها در دو نوع تک پل و دو پل باموتورهای تک سرعته ،دومتغییر و موتورهای دو سرعته با سایز چرخهای استاندارد تولید می گردند.

End-Carriage