02165960067

ساخت جرثقیل

شاهین سازه | مشاوره و ساخت انواع جرثقیل

جرثقیل دروازه اي – جرثقیل سقفي تك پل – جرثقیل سقفي جفت پل – جرثقیل بازوئي

لغت نامه انواع جرثقیل ها

با انواع جرثقیل ها آشنا شوید!

۱.جرثقیل های برجی یا دکلی (Tower crane)

۱_۱ جرثقیل برجی ثابت مستقل
۱_۲ جرثقیل برجی تلسکوپی
۱_۳ جرثقیل برجی سیار
۱_۴ جرثقیل برجی مهار شده ثابت

۲.جرثقیل های موبایلی (ماشینی ) ⇐Mobile crane

۳.جرثقیل های سقفی ⇐Overherd crane

۴.جرثقیل های دروازه ای ⇐Gantry crane

۵.جرثقیل های نیمه دروازه ای ⇐ Seme-Gantry crane

۶.جرثقیل های دروازه ای گردان ⇐ Portal crane

۷.جرثقیل بازویی ⇐ Jip crane

۸.جرثقیل دیواری ⇐ Wall crane

۹.جرثقیل های آویز ⇐Pendant cranes

  • انواع جرثقیل سیار

۱.جرثقیل نصب شده برکامیون یا یدک کش ⇐ Truck crane

۲.جرثقیل شده بر واگن ریل دار ⇐ Locomotive crane

۳.جرثقیل نصب شده بر خودروهای چرخ زنجیری ⇐ Crawler crane

۴.جرثقیل نصب شده برروی شاسی چرخ دار ⇐ Chacis crane

 

معرفی جرثقیل ها

نوشته( لغت نامه انواع جرثقیل ها ) صرفا جهت آشنایی شما دوستان با انواع جرثقیل ها نوشته شده است.
کلید واژه ها :#انواع جرثقیل ، # لغت نامه انواع جرثقیل ها #آشنایی با انواع جرثقیل ها #جرثقیل

سوالی دارید? با ما در تماس باشید