02165960067

ساخت جرثقیل

شاهین سازه | مشاوره و ساخت انواع جرثقیل

جرثقیل دروازه اي – جرثقیل سقفي تك پل – جرثقیل سقفي جفت پل – جرثقیل بازوئي

کابل جمع کن

فنری : جهت طول مسیر کوتاه برای برق رسانی به تجهیزات جانبی مانند مگنت و گرب به کار می رود که عمدتا بر روی کالسکه جرثقیل قرار می گیرد

موتوردار: جهت انتقال برق قدرت عمدتا در جرثقیل های دروازه ای استفاده می گردد