02165960067

ساخت جرثقیل

شاهین سازه | مشاوره و ساخت انواع جرثقیل

جرثقیل دروازه اي – جرثقیل سقفي تك پل – جرثقیل سقفي جفت پل – جرثقیل بازوئي

مگنت دستی

از طریق نیروی مغناطیسی آهنربای دائمی که در آن تعبیه شده قادر است قطعات سنگین آهنی را جابجا نماید.

0503092737_2774