02165960067

ساخت جرثقیل

شاهین سازه | مشاوره و ساخت انواع جرثقیل

جرثقیل دروازه اي – جرثقیل سقفي تك پل – جرثقیل سقفي جفت پل – جرثقیل بازوئي

رزومه شرکت شاهین سازه

محل پروژه شرح خدمات کارفرماردیف
تهران دو دستگاه جرثقیل سقفی ۳ تن و ۵تن صنایع شهید کریمی ۱
کرجساخت ۱ دستگاه جرثقیل دروازه ای ۱تن ،۱دستگاه سالنی ۱تن پسشتازان صنعت شمس امید۲
تهران ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۳تن و ۱تن شرکت اتحاد لنت پیشرو صنعت ۳
تهران ساخت ۳ دستگاه جرثقیل آنالیز ۱تن شرکت اتحاد آلومینیوم۴
شهر قدسساخت ۱دستگاه جرثقیل سقفی ۲۰ تن شرکت پارس قالب فدک ۵
تهران ساخت ۱دستگاه جرثقیل سقفی ۶تن گروه صنعتی تک آلومینیوم ۶
تهران راه اندازی ۲دستگاه جرثقیل سقفی ۶تن زباله سوزشرکت طرح تجارت سدید۷
پرندساخت ۳دستگاه جرثقیل نیم دروازه ای ۵ تن ،۶ دستگاه جرثقیل سالنی۵تنشرکت پاکمن ۸
شهرک صنعتی شنزار ساخت۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۱۰ تنپژوهشکده ۹
یزدساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۱۰تن،۱دستگاه ۶تن ،۲دستگاه ۳تنشرکت فرانسوز یزد ۱۰
احمد آباد مستوفی ساخت ۱ دستگاه جرثقیل ستونی ۱تن شرکت آنیل صنعت پیشرو ۱۱
تهرانساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۲تن شرکت توان پیچ۱۲
تهران ساخت ۲دستگاه جرثقیل سقفی ۱۰ تن و۳تن گروه صنعتی آریا آلومینیوم ۱۳
تبریزساخت ۵ دستگاه جرثقیل سقفی ۵تنشرکت سین تاش ماشین ۱۴
البرزساخت ۱دستگاه جرثقیل دروازه ای ۵تنشرکت توسعه تعمیرات هوایی سیمرغ ۱۵
مازندران راه اندازی ۱دستگاه جرثقیل زنجیری ۳تنشرکت آرین شیمی۱۶
البرزساخت ۱ دستگاه جرثقیل مونوریل ۲تنشرکت شمس امید۱۷
رشت لاکانساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۱۰ تن شرکت انتقال گاز شمال ۱۸
جوان رود ساخت۱ دستگاه جرثقیل دروازه ای ۲۵ تن قرارگاه خاتم ۱۹
قزوین ساخت ۱دستگاه جرثقیل سالنی ۲۰ تن شرکت آهن و فولاد کاسپین ۲۰
تهران جرثقیل دروازه ای ۳۲+۱۰تن ،سالنی ۵تنشرکت فراز مخزن ۲۱
تهران -آزادگان ساخت ۱دستگاه جرثقیل دروازه ای ۳۲+۱۰تنبنگاه آهن و برشکاری زندیه ۲۲
خرمشهر ساخت ۱دستگاه جرثقیل سقفی ۵تن شرکت پتروبرسان ۲۳
بندرعباس ساخت ۱دستگاه جرثقیل دروازهای ۱۰تن و ۵ دستگاه جرثقیل سالنی ۵تن شرکت فرا ساحل صف ۲۴
گرمسار ساخت ۱ دستگاه جرثقیل دروازه ای ۵تن شرکت لیما ۲۵
پرندساخت ۵ دستگاه جرثقیل سقفی ۵تن شرکت پاکمن۲۶
پرندساخت جرثقیل های سقفی ۵-۶-۲-۱-۸ تن شرکت پایور دیزل آسیا ۲۷
تهران ساخت جرثقیل دروازه ای ۲۰تنشرکت آهاب۲۸
البرزساخت ۱دستگاه جرثقیل سالنی ۶/۳ تنشرکت اتحاد پلاست البرز۲۹
تهران جرثقیل سقفی ۶/۳ تن و ۱۰ تن شرکت اتحاد موتور۳۰
تهرانساخت ۱ دستگاه جرثقیل دروازه ای ۶/۳تنشرکت مدیر پژوه ۳۱
همدانساخت ۱دستگاه جرثقیل سقفی ۱۰ تنشرکت نیک صنعت ۳۲
سمنان ساخت ۱ دستگاه جرثقیل دروازه ای ۴۰ تن شرکت تازه صنعت سنگسر۳۳
البرزساخت جرثقیل های سقفی ۱۰-۵ و ۶/۳ تنشرکت اشتاد ایران ۳۴
ساوه ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۵تنشرکت کلون ۳۵
تهران ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۵ تن شرکت دمیکو ۳۶
تهران - فتح ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۵تن
بازرگانی فولاد زرین ۳۷
زنجان ساخت ۱دستگاه جرثقیل سقفی ۶/۳ تن بنگاه آلات شهبازی۳۸
تهران جرثقیل سقفی ۳ تنفروشگاه نگین بکسل ۳۹
رامهرمزساخت جرثقیل سقفی ۶/۳ و ۲۰ تن سیمان خوزستان شرکت بازرگانی میلاد ۴۰
ترکمنستان ۷ دستگاه جرثقیل سقفی ۵ تن شرکت تجارت گستر ترکمنستان ۴۱
شمس آباد - تهران ساخت ۱دستگاه جرثقیل سقفی ۵تن صنایع ذوب فلزات کیمیا ۴۲
تاکستان ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۶/۳ تن شرکت آلومینیوم دنا ۴۳
تهرانساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۶/۳ تن دانشگاه امام صادق۴۴
تهران ساخت ۱ دستگاه جرثقیل آویز۵تن صنایع شهید نامجو۴۵
لارساخت ۱دستگاه جرثقیل سقفی ۱۰ تن شرکت بازرگانی میلاد ۴۶
ساوه جرثقیل های سقفی ۲و۳ تن صنایع ریخته گری شمس روی صدف ۴۷
شمال - منجیلساخت ۱ دستگاه جرثقیل ۶/۳ تنآهن آلات شادکان ۴۸
چهاردانگه ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۵تن ماشین سازی مصطفی قلی۴۹
تهرانساخت ۱ دستگاه جرثقیل ۶/۳ تنشرکت فرزانگان پارس۵۰
تهرانساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۶ تن شرکت اروین مخزن ۵۱
تهران - خاوران
ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۲تن کمپرسور سازی خادمی ۵۲
چالوس ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۱۰تن موسسه عمران نینوا ۵۳
آدران ساخت ۱ دستگاه جرثقیل دروازه ای ۶تن هگمتانه گاز ۵۴
سیرجان ساخت ۲ دستگاه جرثقیل سقفی ۵تن شیشه پرتو سیرجان ۵۵
تاکستان ساخت ۱ دستگاه جر ثقیل سقفی ۵تن سازمان آب و فاضلاب تاکستان ۵۶
ایلام ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۵ تنتصویه خانه ایلام ۵۷
رباط کریم ساخت جرثقیل های سقفی ۲-۳ و ۵ تن آبکاری فراپوشان۵۸
تهران ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۳تن شرکت فولاد آلیاژی سهند ۵۹
تهران ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۱۲تن امپریال ماشین ۶۰
شمس ابادساخت ۱ دستگاه جرثقیل بازویی ۳تن شرکت بین المللی انتقال فن غرب ۶۱
نصیر اباد ساخت ۷ دستگاه جرثقیل سقفی ۵ تن شرکت آذین کیان گستر ۶۲
تهران ساخت جرثقیل های سقفی ۵-۱۰ و ۱۶ تنشرکت سولیران ۶۳
چهار دانگه ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۲۵ تن ماشین واهیک باغدارساریان ۶۴
تهران ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سالنی ۱۰ تن شرکت فناوران پارسیان ۶۵
تهرانساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۱۰ تن صنایع شهید کلاهدوز۶۶
تهران ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۲ تن پالایشگاه نفت تهران ۶۷
تهرانساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۱۰ تن شرکت آذر مهر ۶۸
پرندساخت ۱ دستگاه جرثقیل دروازه ای ۸تن آوا پلاستیک ۶۹
تهران جرثقیل های سقفی ۱-۲-۵ و ۱۰ تن صنایع هوایی و بازرسی پی ام ۷۰
پارچین ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۵ تنصنایع شهید بابایی پرچین ۷۱
صفادشتساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۱۲.۵ تن آزمون نیرو فرهنگ ۷۲
آدران ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۱۰ تنماشین سازی طاهری۷۳
تهران ساخت۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۵ تن تامین گستران پیشگامان آدر ۷۴
شهریارساخت ۲ دستگاه جرثقیل سقفی ۳تن ایستا سازه عرض اپادانا۷۵
پرندساخت جرثقیل های سقفی ۵و ۱۰تن پایوران پارسیان ۷۶
ساوه ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۳تن اتحاد مولدنیرو ۷۷
پاکدشت ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۲تن پارس نما ۷۸
تهران ساهت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۵تنشرکت رادیاتور سازی ایران ۷۹
کرمان ساخت ۲ دستگاه جرثقیل سقفی ۵تن فیروزه سازان کوی ۸۰
کرمان ساخت۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۵تنوبردسیر کرمان ۸۱
تهران ساخت ۴ دستگاه جرثقیل سقفی۵تن بازرگانی استیل پایتخت۸۲
تهران ساخت ۱دستگاه جرثقیل سقفی ۵تنشرکت البرز ۸۳
لرستان ساخت ۳ دستگاه جرثقیل سقفی ۶تنصنایع غذایی گهر لرستان ۸۴
کرمانشاه ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۱۶ تن انتقال آب کرمانشاه ۸۵
یزدجرثقیل های ۳ و ۱۰ تن شرکت فرانسوز یزد ۸۶
البرزجرثقیل های سقفی ۳و ۵تنرایان رشد ۸۷
تهران ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۳تنصنایع ماشین تراش شاهیان ۸۸
قزوین ساخت ۲ دستگاه جرثقیل دروازه ای ۱۰تن بنگاه آهن آلات حسینی ۸۹
سنندجساخت ۱ دستگاه جرثقیل دروازه ای ۵ تن شرکت نیمرخ ۹۰
تاکستان ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۲۰ تنشرکت آهن و فولاد کاسپین ۹۱
قزوین ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۲تن شرکت کنجاله ساز ۹۲
تاکستان ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سالنی ۶تنصنایع ریخته گری ایران خودرو ۹۳
قزوین ساخت ۱ دستگاه جرثقیل دروازه ای ۱۰ تن بنگاه آهن آلات پارس قزوین ۹۴
تاکستان ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۶/۳ تنبنگاه آهن آلات شقاقی ۹۵
تاکستان جرثقیل دروازه ای ۳+۱۰تنفروشگاه آهن آلات چهل ستون۹۶
تاکستان ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی۵تنسازمان آب و فاضلاب تاکستان ۹۷
تاکستان ساخت ۱دستگاه جرثقیل دروازه ای ۱۰ تن بنگاه طاهر خانی۹۸
قزوینساخت ۱دستگاه جرثقیل سقفی ۶/۳ تن آهن آلات بیگدلی ۹۹
قزوینجرثقیل دروازه ای ۱۰ تن آهن آلات یزدیان ۱۰۰
شهر قدس جرثقیل سقفی ۲ تن متالوژی رازی۱۰۱
تهران ساخت ۱ دستگه جرثقیل سقفی ۳ تن صنایع ماشین تراش شاهیان ۱۰۲
صفادشت جرثقیل سقفی۱۰ تن شرکت تالیران۱۰۳
تهران جرثقیل های سقفی۵-۶ و ۲۰ تن بهینه سازان پارس ۱۰۴
البرزساخت ۱ دستگاه جرثقیل سالنی ۶/۳ تن شرکت اتحاد پلاست البرز۱۰۵
ساوه جرثقیل سقفی ۲-۱ تن و ۵۰۰ کیلو گرمشرکت پیشرو لنت اتحاد ۱۰۶
تهران ساخت جرثقیل دروازه ای ۶/۳ و ۱۰تن شرکت اتحاد موتور ۱۰۷
تهران ساخت ۱ دستگاه جرثقیل دروازه ای ۶/۳ تن شرکت مدیر پژوه ۱۰۸
تهران ساخت ۱ دستگاه جرثقیل دروازه ای ۶/۳ تن شرکت آرین تخته ۱۰۹
آدران ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی۵ تن لوله گستر خادمی۱۱۰
شهریار ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۲ تن شرکت مهر آب ۱۱۱
شهریارساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی ۲تنشرکت مزرعه سبز ۱۱۲
رشت ساخت ۱ دستگاه جرثقیل سقفی۳ تن شرکت چسب ساز ۱۱۳
شهریار ساخت ۱ دستگاه جرثقیل دروازه ای ۵ تن صدرا چوب ۱۱۴
چهاردانگه جرثقیل سقفی ۳تن ماشین سازی بصائری۱۱۵
دماوندجرثقیل سقفی۶/۳ تنآبسرد دماوند (آقای میر بابایی)۱۱۶